Skip to content Skip to footer

 Трябва да приемете следните условия:

 С използването на гореспоменатият сайт, вие трябва да се съгласите с условията които следват. Ако не сте съгласни с тях, то вие трябва веднага да напуснете уеб сайта. animafilmbg.com си запазва правото да преработва и променя условията за ползване по всяко време. Всяка визита на сайта трябва да има точно опеделена насоченост. AnimaFilmBG е създаден единствено с цел да дава информация относно творчеството на Явор Калъчев, неговите партньори, новини, история, също така услугите и продуктите, които той може да ви предостави.

 Copyright© 2013 Yavor Kalachev: 

Всичките права са запазени. Уеб страницата на animafilmbg притежава информация, която е запазена марка само на фирмата. Такава информация може да включва комуникация, програми, видео, статии, скриптове, снимки, графики, анимации, музика, звуци и други материали и услуги. animafilmbg абсолютно забранява, копиране, използване и препродаване на информацията, както за лични така и за комерсиални нужди. Използването на сайта е само за информация, всякакво друго използване е противозаконно.

 Търговска марка: 

Името ” animafilmbg ” и нейговото лого са регистрирана търговска марка. Никой не може да ги използва при каквито и да е условия без предварително написана молба и удобрена от г-н Явор Калъчев.

 Информацията на сайта е представена, както г-н Калъчев е намерил за най-акуратно. Тъй като КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА ПРИ РАБОТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, показаните примери се отнасят до сравнително отдалечен период от време. Може да има допуснати грешки, които компанията ще направи всичко възможно да поправи по най-бързият начин. Информацията може да се променя или подновява по всяко време без предупреждение.

 Свържете се с г-н Калъчев за повече информация относно услугите и продуктите, които той предоставя. Г-н Калъчев ЩЕ РАЗГЛЕДА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ И ОПЛАКВАНЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ И С НАЙ-ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ ЩЕ ВЗЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ.

 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:

ANIMAFILMBG НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ АКО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО НЯКОЙ ПОЛУЧИ НАРУШАВАНЕ НА ОПЕРАЦИОНАТА СИСТЕМА ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ВЛИЗАНЕ НА ХАКЕРИ ИЛИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ХИПЕРЛИНКОВЕ В НАШИЯТ САЙТ, КАКТО И ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЗАГУБИ ВЪВ ВАШИЯТ БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ДАННИ И Т.Н.

 Използване на поща: 

Ние не използваме или препродаваме каквато и да е персонална информация, която би ни била предоставена от вас. Изпращайки ни такава информация вие трябва да се съобразявате и със специалните изисквания на сайта. Изпращайки каквато и да е информация или документация към ANIMAFILMBG, ние гарантираме конфидентност, но от друга страна ние си запазваме правото да използваме всички идеи, техники и инструкции които са ни предоставени.

 Линкове към други сайтове: 

Сайта на ANIMAFILMBG може да има или да поставя по всяко време линкове към други сайтове без предупреждение. Тези линкове са към спонсори на сайта и компанията. ANIMAFILMBG не носи отговорност за тези сайтове.

animafilm © 2024. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Ozeum